Plata Cotizatiei


Cotizatia anuala in valoare de 30 ron reprezinta taxa de membru in Asociatia Florarilor si a Meseriilor Traditionale.

Cotizatia se poate achita cash sau direct in contul bancar al asociatiei, integral sau in doua transe egale, semestriale.


Contul asociatiei este

ROxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (RON)

deschis la Bank Bank

Asoc. AFMT CIF xxxxxxx

adresa Str. Dragusin Deleanu, Nr. 1A, Sector 2., Bucuresti

Cotizatia are valabilitate 1 Luna (respectiv 6 luni) din momentul platii.

In cazul unei restante, suma platita acopera inclusiv perioada anterioara (de exemplu, daca v-a expirat cotizatia in urma cu 4 luni si dvs. faceti acum plata pentru 6 luni, suma va acoperi cele 4 luni din urma, plus inca 2 luni).
Plata se poate face prin transfer bancar sau direct la orice casierie bank Bank.

Banii proveniti din cotizatie vor fi folositi in interesul asociatiei, pentru operatiuni de tipul :

- producere de materiale promotionale, echipament personalizat (fiecare membru primeste insigna oficiala a asociatiei la inscriere);

- inscrieri la cursuri şi alte activităţi educaţionale;

- diverse alte plati (servicii de contabilitate, cheltuieli de protocol).


Toate cheltuielile vor fi inregistrate in contabilitatea asociatiei in baza unor documente justificative (facturi, chitante etc.).

Consiliul Director poate acorda, cu unanimitate de voturi, in cazuri deosebite, reduceri la plata cotizatiei anuale.

In situatii particulare (probleme financiare, de familie, de sanatate) membrii asociatiei pot solicita amanarea platii cotizatiei, justificand motivul acestei cereri. Solicitarea se prezinta Consiliului Director, care va decide cu privire la acceptarea acesteia. In cazul acceptarii solicitarii, cotizatia se datoreaza integral, inclusiv pentru perioada scursa de la momentul expirarii perioadei de 12 luni/6 luni de la data efectuarii platii cotizatiei anterioare si pana la data platii efective. La cerere, membrii asociatiei pot solicita intreruperea platii cotizatiei, timp in care nu beneficiaza de drepturile aferente calitatii de membru.