Beneficii ca membru AFMT

- Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, tabere, scoli de vara;

- Organizarea de menifestarii publice si alte activitatii de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

- Realizarea, editarea si difuzarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosurin programe informatice si alte materiale informative;

- Acordarea de consultanta si consiliere, precum si de asistenta juridica a membrilor asociatiei, in conformitate cu scopul acesteia;

- Informarea, sprijinirea si educarea membrilor asociatiei;

- Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din Tara si strainatate;

- Dezvoltarea unor activitati de sponsorizare / mecenat;

- Dezvoltarea unor activitati economice direct in vederea autofinantarii, in concordanta cu scopul asociatiei;

- Atragerea de fonduri europene sau alte fonduri;

- Alte activitati care contribuie la realizarea scopului asociatiei di care nu contravion ordinii de drept.


Orice problema a dumneavoastra este si a noastra.


Membrii pot fi:

1. Membri fondatori- care dobandesc calitatea de membru in momentul constituirii Asociatie, si nu pot fi exclusi de catre Adunarea Generala, pe toata durata asociatiei, ei putand renunta la aceasta calitate in orice moment.

2. Membri asociati - care vor dobandi aceasta calitate in urma inaintarii unei cereri de primire catre Adunarea Generala, abilitata se sa pronunte asupra dmiterii de noi membri. In caz de refuz, Adunarea nu este obligata sa isi motiveze decizia.

3. Membri Onorifici - crbesc aceasta calate la propunerea Adunarii Generale si cu acordul Consiliului Directoral, in urma unor servicii deosebite aduse Asociatiei. Membri onorifici nu au drept de vot in Adunarea Generala.

4. Membri Simpatizanti - care dobandesc aceasta calitate la propunerea Adunarii Generale si cu Consiliul Director, nu au drept de vot in Adunarea Generala si nu platesc cotizati, insa pot beneficia de participarea programelor educationale si de pregatire pe care le initiaza asociatia.

Calitatea de membru al Asociatiei nu este transmisibila

Membrii Asociatiei au urmatoare obligatii:

Sa actioneze pentru realizarea obiectivului de activitate al Asociatiei, in vederea indeplinirii scopurilor din statut;

Sa respecte statutul Asociatiei si hotararile organelor de conducere, sa plateasca cotizatia de membru;

Sa respecte normele de etica profesionala si tinuta morala in relatiile cu ceilalti membri ai Asociatiei si cu partenerii de contracte;

Sa militeze pentru cresterea prestigiului Asociatiei si al membrilor acesteia;

Sa participe la actiunile organizate de Asociatie;

Sa nu invoce/utilizeze statutul de membru al Asociatiei in scopuri nelegale;

Sa nu intreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociatiei.